Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Kryteria ocen w klasach I-III

pobrane.jpg [300x312]

Kryteria oceniania w:Kryteria oceniania z: