Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Terminy klasówek

  
 

Klasa

Termin

Przedmiot

I

 

               

                 

III

 


    


  IV

       

        

 


        

           

V


          22 marca

          26 marca

  

                

              matematyka

           zaj.komputerowe  

 

VI

           22 marca        


j.angielski 


VII

     

           28 marca

             

        

             historia