Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie

Terminy klasówek

  
 

Klasa

Termin

Przedmiot

IIa

 

            2 marca

           3 marca

 

          edukacja polonistyczna

         edukacja matematyczna

IIb

         

      

 

     

       

    

  IIIa

 

    


       

IIIb

        
IV

 

       

 

     

V

      

            6 marca

           8 marca

           9 marca


               przyroda

             język angielski Igr.

             język angielski IIgr.

VI

 

 1 marca

2 marca


             matematyka

              muzyka