Dla rodziców

 Rada Rodziców

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie
ul. Szkolna 5
42-595 Sączów
 
Nr rachunku bankowego:
61 8438 0001 0000 4822 2036 0001
Bank Spółdzielczy w Będzinie Oddział w Bobrownikach

Rada rodzicow ZSP w Sączowie w roku szkolnym 2017/2018

Informacja dla rodziców dotycząca roli aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego - szczegóły

Program nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" - szczegóły

Program nauczania etyki - szczegóły

Kryteria ocen w klasach I-III - czytaj

Kryteria ocen w klasach IV-VI - czytaj


 


kalendarz.jpg [112x80]Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 


ogolne_warunki_ubezpieczenia__gothaer.pdf

postepowanie_przy_zgloszeniu_szkody.pdf

zgloszenie_szkody_z_ubezpieczenia_oswiata_druk.pdf

 

ubezp.jpg [196x76] 


images.jpeg [240x210]


11 września 2017r.

13 listopada 2017r.

18 grudnia  2017r. – konsultacje

25 stycznia  2018r. - podsumowanie I semestru

16 kwietnia 2018r.

14 maja 2018r.  – konsultacje

                              Serdecznie zapraszamy


Informacja o zajęciach pozalekcyjnych

 


Zajęcia pozalekcyjne rok szk. 2017/2018