Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja::W dniach rekolekcji nie odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, który będą tego potrzebowali.

Biblioteka

 Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka !


Bibliotekarz: Ilona Lazar

w I semestrze roku szkolnego 2017/2018


BIBLIOTEKA CZYNNA W GODZINACH:

 

 

 PONIEDZIAŁEK
    WTOREK
1030 - 1430
 930 – 1130
 
 
   
 
   
  ŚRODA 
  CZWARTEK
 930 - 1130 
 800 - 1230
   

 

 

 

PIĄTEK

 
 900 – 1230 
 

 

 


 

  bibliotekaszk.jpg [150x151]              

 

  

 ZAPRASZAMY!