Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja::W dniach rekolekcji nie odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, który będą tego potrzebowali.

Pedagog szkolny

         Poniedziałek                 Środa           

       

          Piątek


          0900 - 1500        820 -1120  

         

      820 - 1410