Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna przedszkola

Zajęcia dodatkowe dla dzieci 5 i 6 letnich:

  1. Elementy informatyki w przedszkolu – wg programu własnego nauczyciela informatyki
  2. Język angielski –  w ramach realizacjji podstawy programowej, wg programu własnego nauczyciela jęz. angielskiego
  3. Religia – wg programu własnego nauczyciela religii
  4. "Przedszkolak poznaje Królestwo Szachwe" - wg programu własnego nauczyciela

Programy zewnętrzne:

  1. „Przedszkole Promujące Zdrowie” – program Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Przedszkolne akcje i projekty:

  1. Akademia Aquafresh,
  2. Cykl spotkań teatralnych z Teatrem Art-Re z Krakowa
  3. „Ja, Ty w grupie My” -  projekt arteterapeutyczny