Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja::W dniach rekolekcji nie odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, który będą tego potrzebowali.

Grupy wiekowe


Grupy wiekowe

rok szkolny 2017/2018


Grupa „Starszaki”
wychowawca: mgr Justyna Urbańczyk

 

Grupa „Średniaki” 
wychowawca: mgr Elżbieta Koczy

 

Grupa Maluchy"
wychowawca: mgr Joanna Pitas


Grupa popołudniowa

mgr Justyna Urbańczyk

mgr Elzbieta Koczy

mgr Joanna Pitas

mgr Barbara Zarodkiewicz-Czapla

mgr Anna Wierżbicka