Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Dane teleadresowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne

śląskie

będziński

Bobrowniki

ul. Szkolna 5

Sączów

42-595

(0-32) 287-85-53
781 982 771
(0-32) 287-85-53
zsp.saczow@poczta.onet.pl

W roku szkolnym 2016/2017 w SZKOLE uczy się 146 uczniów - 78 dziewczynki i 68 chłopców.

Do PRZEDSZKOLA
chodzi 66 dzieci - 27 dziewczynek i 39 chłopców.
Razem jest nas 212!