Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Filmy

Pasowanie na przedszkolaka w Sączowie - skrót

Pasowanie na przedszkolaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie