Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Filmy

Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci

Tv Spot promuje działania Rady Europy w zaresie ochrony praw dziecka. Dzieci maja takie samo prawo jak dorośli do poszanowania ich ludzkiej godności i integralności fizycznej oraz do równej ochrony prawnej.

Powiązane wiadomości:

Dziękujemy!