Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja::W dniach rekolekcji nie odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, który będą tego potrzebowali.

Filmy

Miniatura video

Pasowanie na przedszkolaka w Sączowie

Pasowanie na przedszkolaka w Sączowie

Zobacz film »

Miniatura video

Pasowanie na przedszkolaka w Sączowie - skrót

Pasowanie na przedszkolaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie

Zobacz film »