Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja::W dniach rekolekcji nie odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, który będą tego potrzebowali.

Galeria

Konkurs palmowy 2016

Ogłoszenie wyników konkursu palmowego w sączowskim kościele, rozdanie nagród.

Ilość zdjęć: 6