Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Kadra

Ewelina Wylężek

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: historia, WDŻ

na rok szkolny 2017/2018

Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel