Kadra

Barbara Zarodkiewicz-Czapla

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: matematyka, nauczania zintegrowane

na rok szkolny 2018/2019

Klasa: II

Funkcje: nauczyciel


Klasa: IV

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V

Funkcje: nauczyciel