Kadra

Barbara Zarodkiewicz-Czapla

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: nauczania zintegrowane

na rok szkolny 2017/2018

Klasa: I

Funkcje: nauczyciel