Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Kadra

Milena Caban

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: j. polski, historia, zajęcia z wychowawcą

na rok szkolny 2017/2018

Klasa: IV

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel