Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja::W dniach rekolekcji nie odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, który będą tego potrzebowali.

Kadra

Milena Caban

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: j. polski, historia, zajęcia z wychowawcą

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
na rok szkolny 2017/2018
08:00 - 08:45 j. polski IV
08:50 - 09:35 historia IV
10:40 - 11:25 j. polski VII
11:40 - 12:25 j. polski VI

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
na rok szkolny 2017/2018
08:50 - 09:35 j. polski IV
09:45 - 10:30 j. polski VII
10:40 - 11:25 j. polski VI

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
na rok szkolny 2017/2018
08:50 - 09:35 j. polski IV
09:45 - 10:30 zajęcia z wychowawcą IV
10:40 - 11:25 j. polski VII
12:35 - 13:20 j. polski VI

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
na rok szkolny 2017/2018
08:50 - 09:35 j. polski IV
09:45 - 10:30 j. polski VII
10:40 - 11:25 j. polski VI
11:40 - 12:25 j. polski VI

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
na rok szkolny 2017/2018
08:50 - 09:35 j. polski IV
09:45 - 10:30 j. polski VII
10:40 - 11:25 j. polski VI