Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Kadra

Elżbieta Kamińska

Funkcje: Pracownik obsługi

kucharka