Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Kadra

Sylwia Frączek

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: technika, matematyka, zajęcia techniczne

na rok szkolny 2017/2018

Klasa: IV

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel