Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja::W dniach rekolekcji nie odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, który będą tego potrzebowali.

Kadra

Ilona Zarychta

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: chemia

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
na rok szkolny 2017/2018
12:35 - 13:20 chemia VII

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
na rok szkolny 2017/2018
12:35 - 13:20 chemia VII