Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Kadra

Ilona Zarychta

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: chemia

na rok szkolny 2017/2018

Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel