Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja::W dniach rekolekcji nie odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, który będą tego potrzebowali.

Kadra

Małgorzata Fijołek

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: j. polski

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
na rok szkolny 2017/2018
08:00 - 08:45 j. polski V

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
na rok szkolny 2017/2018
08:00 - 08:45 j. polski V

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
na rok szkolny 2017/2018
08:00 - 08:45 j. polski V

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
na rok szkolny 2017/2018
08:00 - 08:45 j. polski V

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
na rok szkolny 2017/2018
08:00 - 08:45 j. polski V