Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Kadra

Małgorzata Fijołek

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: j. polski

na rok szkolny 2017/2018

Klasa: V

Funkcje: nauczyciel