Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Kadra

Ilona Kocot

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: muzyka, religia, zajęcia z wychowawcą

na rok szkolny 2017/2018

Klasa: I

Funkcje: nauczyciel


Klasa: III

Funkcje: nauczyciel


Klasa: IV

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel