Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja::W dniach rekolekcji nie odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, który będą tego potrzebowali.

Kadra

Ewa Klimczyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: w-f, zajęcia z wychowawcą, Doradztwo zawodowe

na rok szkolny 2017/2018

Klasa: I

Funkcje: nauczyciel


Klasa: IV

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: wychowawca, nauczyciel