Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Kadra

Elżbieta Koczy

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: zajęcia szachowe

na rok szkolny 2017/2018

Klasa: I

Funkcje: nauczyciel


Klasa: III

Funkcje: nauczyciel