Kadra

Elżbieta Koczy

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: zajęcia szachowe

na rok szkolny 2018/2019

Klasa: I

Funkcje: nauczyciel


Klasa: II

Funkcje: nauczyciel