Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

na rok szkolny 2017/2018 - Klasa I

Ewa Klimczyk

Przedmioty: w-f

Ilona Kocot

Przedmioty: religia

Iwona Szymkiewicz

Przedmioty: j. angielski

Barbara Zarodkiewicz-Czapla

Przedmioty: nauczania zintegrowane

Elżbieta Koczy

Przedmioty: zajęcia szachowe