Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

na rok szkolny 2018/2019 - Klasa V

Ewa Klimczyk

Przedmioty: w-f, zajęcia z wychowawcą

Ilona Kocot

Przedmioty: muzyka, religia

Dorota Surma

Przedmioty: biologia, geografia

Iwona Szymkiewicz

Przedmioty: j. angielski

Barbara Zarodkiewicz-Czapla

Przedmioty: matematyka

Małgorzata Tomczyk-Nowak

Przedmioty: informatyka

Agnieszka Pierzchała

Przedmioty: plastyka

Aleksandra Orłowska

Przedmioty: j. polski

Jacek Gloc

Przedmioty: historia

Renata Twardokęs

Przedmioty: matematyka, technika