Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Przedmioty

informatyka

Nauczyciel: Małgorzata Tomczyk

Klasy: IV, VI, VII, V