Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Przedmioty

plastyka

Nauczyciel: Agnieszka Pierzchała

Klasy: IV, V, VII, VI