Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Przedmioty

muzyka

Nauczyciel: Ilona Kocot

Klasy: V, VI, VII, IV