Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 - 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja

Przedmioty

w-f

Nauczyciel: Ewa Klimczyk

Klasy: I, V, VII, VI, IV