Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

17 czerwca 2014 20:32 | Aktualności

Zebranie rodziców
Zapraszamy

Rodziców dzieci, które od  1 IX 2014 r. 

będą uczniami klasy I Szkoły Podstawowej w Sączowie

na zebranie organizacyjne w dniu

23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz.1700

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie.