Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

24 września 2014 18:20 | Aktualności

„Oddaj zużyty telefon komórkowy – odbierz nowy aparat fotograficzny”.

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem:

 „Oddaj zużyty telefon komórkowy – odbierz nowy aparat fotograficzny”.

Szczegóły:


To już III edycja ogólnopolskiej akcji ekologicznej w nawiązaniu do międzynarodowej kampanii „Sprzątania Świata” (Clean Up the World). Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.