Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

03 listopada 2014 19:57 | Aktualności

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych!

Przypominamy, że 10 listopada (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W celu zapewnienia opieki w tym dniu odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.