Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

20 marca 2015 10:06 | Aktualności

„Szkoła dobrego wychowania”

Nasza szkoła przystąpiła do programu „ Szkoła dobrego wychowania”.  Pierwszym warunkiem uczestnictwa było przeszkolenie kadry. Trzy nauczycielki reprezentujące Zespół Szkolno- Przedszkolny przystąpiły do kursu o tym samym tytule i są w trakcie szkolenia. Kolejnym wymogiem jest wzięcie udziału w konkursie. Konkurs przeprowadzony  będzie w okresie od 26.01.2015 r. do 30.06.2015 r.. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu , otrzymają tytuł „ Szkoły dobrego wychowania” oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

W ramach konkursu przeprowadzono do tej pory kilka działań. Uczniowie wszystkich klas obejrzeli prezentację pt. „ Savoir- vivre” oraz omówili z wychowawcami zasady dobrego wychowania. Podczas zajęć zwrócono szczególną uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych oraz odpowiedni strój szkolny. W efekcie rozmów z dziećmi powstały plakaty, których tematem przewodnim było: „ Mój wygląd świadczy o mnie”. Odbył się również apel poświęcony zasadom dobrego wychowania. Uczniowie klasy III zapoznali zebranych z ogólnymi założeniami savoir – vivre. Uczniowie klasy IV przedstawili uczestnikom apelu rymowane wierszyki dotyczące zasad dobrego wychowania oraz w krótkich zdaniach zdefiniowali, co tak naprawdę oznaczają zwroty grzecznościowe, których używamy na co dzień.

Uczennice klasy VI natomiast zapoznały wszystkich z cechami, jakimi powinien odznaczać się kulturalny uczeń. Ponadto   uczniowie sprawdzali swoją wiedzę na temat nakrywania do stołu. Uczennice klasy VI przeprowadziły krótki instruktaż dla uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści odegrali krótkie scenki, w których zaprezentowali, w jaki sposób prawidłowo zachować się w środkach komunikacji oraz w szkole. Na apelu poproszono o wyłonienie chętnych do wzięcia udziału w debacie uczniowskiej na temat dobrego wychowania. Przed nami kolejne zadania i wyzwania. Przyświeca im bardzo istotny cel- przypomnienie wszystkim, że dobre wychowanie nadal jest „w cenie”.