Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

28 kwietnia 2016 11:19 | Aktualności

Wielka Liga Czytelników
Biblioteka szkolna zgłosiła naszą placówkę do Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego Wielka Liga Czytelników zorganizowanego przez Stowarzyszenie Wielka Liga oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Katowicach.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych, a równocześnie: 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 12 uczniów z klas II – III naszej szkoły.
Do udziału w drugiej kategorii wiekowej tj. klasy IV – VI niestety nie zgłosił się żaden uczeń.

Wytrwałymi czytelnikami okazali się uczniowie klasy II b:

Przeczytali po 10 książek, wypełnili po 10 testów, zdobyli po 10 sprawności. Do półfinału zakwalifikowały się trzy uczennice, które spełniły wszystkie wymogi regulaminowe:

15 kwietnia nasza szkolna drużyna wzięła udział w igrzyskach półfinałowych w Katowicach. Testy połfinałowe były na bardzo wysokim poziomie i niestety nie udało się dziewczynkom wejść do finału konkursu. Zdobyliśmy za to nowe doświadczenie i mamy wielką nadzieję na sukces w przyszłym roku.

 

Zdjęcia: