Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

04 czerwca 2016 13:53 | Aktualności

Spotkania międzypokoleniowe w klasie I a

Uczniowie klasy Ia zgłębiali wiedzę o naszej szkole. W tym celu odbyli trzy spotkania międzypokoleniowe. Dzieci spotkały się z nauczycielką naszej szkoły- Panią Barbarą Zarodkiewicz- Czaplą, która wspominała szkołę najpierw jako uczennica, później jako nauczyciel. Podczas spotkania Pani Basia przedstawiła  dzieciom prezentację multimedialną, która ukazywała jej dzieciństwo, lata szkolne i obecne. Opowiedziała, co wpłynęło na jej decyzję, żeby zostać nauczycielką. Wspominała swoich ulubionych nauczycieli i przyjaciół. Na prezentowanych zdjęciach dzieci rozpoznawały swoich krewnych. Sentymentalna podróż w przeszłość bardzo podobała się pierwszakom i przedszkolakom, które miały liczne pytania do rozmówczyni.

Na zaproszenie uczniów klasy Ia i wychowawczyni do szkoły przyszły byłe uczennice naszej szkoły, dziś mama i ciocia obecnej uczennicy Julii Kudłacz. Pani Daria Kudłacz rozpoczęła naukę w naszej szkole, kiedy to Szkołę Podstawową w Siemoni zlikwidowano, by utworzyć w niej Gimnazjum Publiczne. Podobnie jej młodsza siostra- Pani Katarzyna Badora. Obie panie wspominały czasy szkolne, opowiadały o podobieństwach i różnicach.  Pokazały dzieciom swoje podręczniki i zeszyty. Uczniowie z ciekawością oglądali przyniesione pamiątki, pytali o ulubione zajęcia i zabawy dzieci. Pani Daria i Pani Kasia wspominały swoich rówieśników i nauczycieli. Opowiadały, że kiedy one chodziły do szkoły, dzieci dużo więcej czasu spędzały na świeżym powietrzu, samodzielnie wymyślały zabawy. Obecnie dzieci zbyt dużo czasu spędzają przy komputerach i telewizorach.   

Trzecie spotkanie było spotkaniem integracyjnym obydwu klas pierwszych. Dzieci przygotowały wspólnie krótki występ o tematyce szkolnej i poczęstunek. Następnie zasiadły do stolików, by posłuchać wywiadu z zaproszonymi gośćmi. Na zaproszenie uczniów klasy Ia i Ib oraz wychowawczyń przybyły do szkoły Panie, które wiele lat poświęciły wychowaniu kolejnych pokoleń, głównie Sączowian- Pani dyrektor Elżbieta Sapińska, która pracowała w naszej szkole najpierw jako nauczyciel, później przez wiele lat  pełniła funkcję dyrektora szkoły oraz Pani Stanisława Kałuża, która przez wiele lat była nauczycielem w naszej szkole. Pani dyrektor Elżbieta Sapińska opowiedziała o pierwotnym wyglądzie szkoły i o zmianach jakie nastąpiły w czasach, kiedy była dyrektorem placówki. Wielką nowością była sala komputerowa, bez której dzieci obecnie nie wyobrażają sobie szkoły. Wtedy też powstał pierwszy  plac zabaw, z którego do dziś korzystają uczniowie szkoły i przedszkolaki. Dzięki staraniom Pani Dyrektor, społeczności lokalnej i sponsorów naszej szkole nadano sztandar. Był to czas wielkich zmian w naszej szkole. Pani Stasia Kałuża wspominała szkołę z czasów, kiedy sama była uczennicą. Z tych czasów utkwiła jej w pamięci postać kierownika szkoły- Pana Zygmunta Tajchmana. Z jego inicjatywy powstał piękny ogród, w którym obok drzew i krzewów owocowych posadzono drzewa morwowe. Były też poletka doświadczalne, na których dzieci szkolne pomagały uprawiać warzywa. Pani Stasia po latach wróciła do tej szkoły jako nauczyciel. Swoją pracę wykonywała z wielkim zamiłowaniem. Na dowód swoich opowieści przyniosła pamiątkowe zdjęcia. W dalszym ciągu zaproszone panie wspominały uczniów i nauczycieli, których pamiętały ze swoich czasów szkolnych, przytaczały anegdoty związane ze szkołą.

 

Zdjęcia: