Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

11 października 2016 14:33 | Aktualności

Podziękowania cd.

Dziękujemy Komitetowi Honorowemu Obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Sączowie
w składzie:
 

1.     Arkadiusz Ziemba               

2.     ks. Marek Sendal                           

3.     Wacława Kocot                     

4.     Stanisław Fijołek                           

5.     Szczepan Michalak              

6.     Tomasz Gwóźdź                            

7.     Małgorzata Bednarek                    

8.     Elżbieta Sapińska                          

9.     Alicja Nabrdalik-Kocot                

10.Jadwiga Jakubowska                    

11.Edward Kocot                      

12.Czesława Nabrdalik            

13.Anna Jakubczyk                   

14.Zygmunt Gonkiewicz                  

15.Barbara Gajdzińska             

16.Irena Garczarczyk               

17.Elżbieta Błońska                  

18.Barbara Zarodkiewicz-Czapla 

19.Agnieszka Rys-Błaszkowska    

20.Katarzyna Łuczak                       

21. Grzegorz Ćwieląg      

 który ufundował dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie sprzęt sportowy
w postaci stołu do tenisa  wraz z wyposażeniem, oraz drobny sprzęt sportowy za kwotę 1800 zł.  Podarunki przekazano 8 października 2016 r. w czasie uroczystości jubileuszowych.