Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

17 października 2016 23:14 | Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

Wiwat szkoła i nauczyciele! Niech nam długie lata żyją!

Pani dyrektor i Grono Pedagogiczne podziękowały Dzieciom za występy i życzenia wspaniałym tortem.

 

https://www.youtube.com/watch?v=HiOayXRw7ws

Zdjęcia: