Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

22 września 2017 12:19 | Aktualności

Program "Bezpieczna +"

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Program jest realizowany  w naszej szkole od września do grudnia 2017 r. i jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

Miło nam takze poiformować, że wniosek napisany w naszej szkole uzyskał największą liczbę punków i znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu.