Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

20 grudnia 2017 11:02 | Aktualności

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje




Nauczyciele naszej szkoły w ramach realizacji projektu "Bezpieczna +" brali udział w szkoleniu doskonalącym umiejętności w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pani Krzysztofa Urbańska oraz Ilona Lazar uczestniczyły w intensywnym Treningu Zastępowania Agresji ART.