Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

20 marca 2012 13:43 | Aktualności

Czas na zapisy do pierwszej klasy
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie

zaprasza

Rodziców dzieci (urodzonych w roku 2005 i 2006)

które w roku szkolnym 2011/2012 realizowały obowiązkowe

przygotowanie przedszkolne i od września 2012 r. mogą pójść

      do klasy I szkoły podstawowej,

na spotkanie 

26 marca 2012 r.  o godzinie 1700

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

 w Sączowie.

Załączniki:

szesciolatek_w_szkole.ppsx [492.66 KB]