Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

24 czerwca 2013 20:17 | Aktualności

Podziękowania dla sponsorów za okazaną pomoc.

 

 

 

 

 

1.jpg

2.jpg

za pomoc rzeczową i finansową,  dzięki której możliwe było  zorganizowanie Pikniku  Czerwcowego  w ZSP w Sączowie  w dniu  20 VI 2013 r.

 

 

      oraz wszystkim Rodzicom zaangażowanym w organizację imprezy.

 

 

        Dyrektor, Nauczyciele i Rada Rodziców

         Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie

Zdjęcia: