Aktualności

17 czerwca 2014 19:55 | Aktualności

SPRAWDZIAN PIĄTOKLASISTY

Sprawdzian po szóstej klasie w 2015 r. po raz pierwszy będzie sprawdzał kompetencje uczniów, którzy od początku swojej edukacji uczyli się według nowej podstawy programowej. Sprawdzian ten będzie miał nowa formę - zostanie w nim wydzielona część matematyczna. Będzie on sprawdzał (oprócz wymagań szczegółowych) także umiejętności opisane w wymaganiach ogólnych podstawy: umiejętności modelowania matematycznego, tworzenia strategii rozwiązania oraz prowadzenie prostego rozumowania i wnioskowania. Dlatego żeby pomóc uczniom w przygotowaniu do sprawdzianu, szkoła zgłosiła udział uczniów klasy V w ogólnopolskim badaniu  Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych DUMa.

DUMa to badanie, które sprawdzało m.in. jak uczniowie radzą sobie z dobieraniem odpowiedniego modelu matematycznego do rozwiązywanego problemu, a także z rozumowaniem oraz tworzeniem strategii rozwiązania problemu. Diagnoza nawiązywała formą i rodzajem użytych zadań do sprawdzianu szóstoklasisty.
Ogólnopolskie wyniki badań zostaną zaprezentowane w raportach Instytutu Badań Edukacyjnych jesienią tego roku.
 
Kolejnym badaniem, które było przeprowadzone w naszej szkole to Ogólnopolski "Sprawdzian z Tutorem". Arkusz był wzorowany na arkuszu sprawdzianu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, zgodnie z nową formułą sprawdzianu obowiązującą od 2015 roku. Zestaw obejmował zadania z języka polskiego i matematyki - około 10 zadań zamkniętych i około 3 otwartych z każdego przedmiotu. Arkusz sprawdzał wiedzę i umiejętności uczniów określone w podstawie programowej nauczania języka polskiego i matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej i obejmował zagadnienia, które powinny być zrealizowane do końca klasy piątej.
 

Przeczytano: 1001 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: