Aktualności

01 września 2014 19:00 | Aktualności

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Wnioski o dofinansowanie do podręczników dla uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów niepełnosprawnych szkoły podstawowej można składać do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie w terminie do 10 września 2014 r. 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium dochodowe, do wniosku  należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.


Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników >> Otwórz

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” >> Czytaj

 

 

Przeczytano: 523 razy. Wydrukuj|Do góry