Aktualności

06 września 2015 20:42 | Aktualności

WITAMY NOWY ROK SZKOLNY!!

 

Nowy rok w naszej szkole  - zaczynamy w gronie 175 uczniów ( było nas 173). Witamy pierwszoklasistów
i nowych uczniów w klasie III i w klasie  IV.
Mamy nadzieję, ze będziecie się czuli wśród nas bardzo dobrze.

Po słonecznych i pięknych wakacjach wracamy, by podjąć obowiązki, które niosą  ze sobą nauka
i nauczanie.  Dziesięć miesięcy nauki szybko minie. Wykorzystajmy ten czas, by przyniósł mam radość
i satysfakcję
.

W czasie letnich wakacji w nasze szkole i przedszkolu przeprowadzone zostały zaplanowane remonty – wymiana okien i oświetlenia na sali gimnastycznej,  budowa toalety przy świetlicy szkolnej. Pracownicy obsługi zaangażowali się jak co roku i pomalowali część sal lekcyjnych i korytarzy, wymienili w przedszkolu drzwi .

Zakupiliśmy także nowe sprzęty – szatnie dla pierwszej klasy, dla przedszkolaków, stoliki komputerowe
i szafki na podręczniki. Zakupy te zostały częściowo sfinansowane przez RR, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Nowa pracownia komputerowa wyposażona w 16 nowiutkich zestawów zakupionych dla szkoły przez organ prowadzący.

Nowy rok szkolny niesie trochę zmian w całej polskiej oświacie, a także w  naszej szkole.

 Od 1 września uczeń nie będzie mógł być całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, ale tylko z wykonywania określonych ćwiczeń. Lekarz ma zadanie wskazać, jakich ćwiczeń dziecko nie może wykonywać oraz przez jaki okres czasu. W szczególnym przypadkach szkoła może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego tylko na podstawie uzasadnionej opinii lekarza.

Od 1 września nastąpi również zmiana w systemie oceniania uczniów podczas zajęć z fizycznego. Nauczyciel oprócz oceny wyrażonej w skali od 1 do 6 będzie mógł wystawić ocenę opisową. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę nie tylko prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, systematyczność, zaangażowanie, pracę nad własnym rozwojem, z także  udział w dodatkowych zajęciach sportowych oraz w zawodach szkolnych.

Obecnie nauczyciele będą mogli we wszystkich klasach stosować oceny opisowe. Tutaj szkoła będzie miała wybór, a taka możliwość ma dotyczyć wszystkich lub wybranych zajęć. Pamiętajmy jednak, iż oceny klasyfikacyjne muszą być wystawiane jednocześnie w formie stopnia.

Trwa drugi rok reformy podręcznikowej. Do 2017 roku wszyscy uczniowie mają uczyć się z darmowych książek, za które zapłaci rząd. 1 września 2014 roku darmowy podręcznik "Nasz elementarz" otrzymali uczniowie klas pierwszych. W tym roku darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach i przedszkolach zniknie "śmieciowe jedzenie". Niezdrowego jedzenia nie będzie można również reklamować na terenie szkół. To efekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Zmiany w nasze szkole -  w tym roku szkolnym zaczynają obowiązkowa naukę wszystkie dzieci sześcioletnie i te siedmioletnie, które urodziły się w drugiej połowie roku 2008. Powstały dwie klasy pierwsze, które będą miały dwie wychowawczynie, ale jedną salę lekcyjna – klasa Ia będzie chodziła na 1 zmianę i zaczynało zajęcia od 8 rano, a klasa 1b będzie zaczynała lekcje od godz. 10.30 lub 11.30. Świetlica – od rana od 7 do godz. 16, a od 15 września do godziny 16.30.

Nowością w naszej szkole będą także obowiązkowe dla klasy II zajęcia szachowe i nauka etyki dla chętnych uczniów prowadzona w grupach międzyoddziałowych – klas młodszych i starszych.

Przeczytano: 522 razy. Wydrukuj|Do góry

rozpoczęcie 2015/2016