Aktualności

20 kwietnia 2016 12:14 | Aktualności

KONKURS LITERACKI: "MOJA SZKOŁA"


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sączowie

ogłasza konkurs literacki pod hasłem „Moja szkoła” .

 

Konkurs jest organizowany  w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły.

 

Cele konkursu:

 1. przybliżenie historii i współczesności Szkoły poprzez jej literackie ujęcie
  w sposób ciekawy i oryginalny;

 2. zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności;

 3.  popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży;

 4.   rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

   

  Konkurs adresowany jest:

 1. do uczniów klas III – VI,

 2. do absolwentów – gimnazjalistów i uczniów szkół średnich,

 3. osób dorosłych.

   

  Forma wypowiedzi literackiej dowolna – opis, opowiadanie, kartka z pamiętnika, reportaż, wywiad, wspomnienie, wiersz. 

  Tematyka prac konkursowych powinna być związana z historią lub współczesnym życiem Szkoły Podstawowej w Sączowie.

  Ocenie podlegać będą: zgodność z tematyką konkursu, wartość merytoryczna, oryginalna forma realizacji tematu, walory estetyczne i poprawność językowa. 

  Zasady uczestnictwa:

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora samodzielnie napisanego utworu.

  Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasa, adres i numer telefonu)

  Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

  Przyjmowane będą zarówno rękopisy jak i wydruki komputerowe.

  Termin składania prac:

  Prace należy składać do 15 czerwca  2016 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sączowie.

  Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora.

  Jury oceniać będzie prace w kategoriach – uczniowie klas III-IV, uczniowie klas V-VI, gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich, dorośli. 

  Jury przyznaje nagrody za miejsca od I do III oraz wyróżnienie.

  Wręczenie nagród nastąpi w październiku 2016 roku podczas głównej uroczystości związanej z obchodami 100-lecia.

Przeczytano: 442 razy. Wydrukuj|Do góry