Aktualności

27 kwietnia 2017 09:30 | Aktualności

Dzień Ziemi 2017

TAM, GDZIE WYPALONA ŁĄKA NIE USŁYSZYSZ ŚPIEWU SKOWRONKA!

 

Jedną z form zachowania bioróżnorodności biologicznej jest tworzenie wzorców zachowań mających na celu zwalczanie złych nawyków wypalania roślinności. 
21.04.2017r. uczniowie z klasy V zorganizowali w formie apelu akcję informacyjną, której celem było nagłośnienie problemu. Uświadomienie społeczeństwu, że wypalanie traw powoduje śmierć organizmów żywych: roślinnych i zwierzęcych, stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, może być przyczyną pożarów lasów i siedzib ludzkich. Uczniowie zapoznali obecnych z aspektami prawnymi mówiącymi
o odpowiedzialności karnej za spowodowane szkody. Na korytarzu szkolnym zaprezentowano plakaty
o tematyce związanej z wypalaniem traw. Plakaty przygotowała klasa IV. W ramach akcji uczniowie mieli zapoznać członków swoich rodzin z problemami przedstawionymi na apelu.

 

WYPALAŁ ŁĄKĘ – PODPALIŁ LAS, KTO? – GŁUPTAS!

Przeczytano: 317 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: