Aktualności

24 stycznia 2018 11:53 | Aktualności

Podsumowanie Programu Bezpieczna +

Program Bezpieczna + realizowany był w szkole w Sączowie od września do grudnia 2017r.  

Jego celem była szeroko pojęta profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach  i placówkach poprzez m.in.  budowanie relacji interpersonalnych, przeciwdziałanie agresji i przemocy, rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli oraz  podnoszenie wiedzy na temat codziennych zagrożeń i kształcenie umiejętności radzenia sobie z nimi, bądź unikania ich.

W Szkole Podstawowej w Sączowie projekt ten realizowany był w kilku modułach tematycznych.

1.       Bezpieczni na drodze.

Wszyscy uczniowie od klasy I do VII podzieleni na grupy wiekowe uczestniczyli w spotkaniach z policjantami z Komendy Powiatowej w Będzinie(25.10.2017), na których zapoznawali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię, zabaw w pobliżu jezdni oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa rowerzysty. Szczególną uwagę zwrócono na to, jak niezwykle ważna jest widoczność pieszego i rowerzysty na jezdni. Każdy uczeń naszej szkoły otrzymał zawieszkę  odblaskową,  a dla szkoły zakupione zostały materiały edukacyjne przydatne w przygotowaniu uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

2.       Bezpieczni w Sieci.

Kolejne spotkanie z policjantami (30.11.2017) poświęcone było cyberprzemocy – charakterystyce zjawiska, sposobom unikania zagrożeniom cyberprzemocą i radzenia sobie w sytuacji, gdy użytkownik Sieci spotka się z niepokojącymi go przypadkami. Starsi uczniowie dowiedzieli się także, jakie konsekwencje prawne można ponieść nawet za to, co wydawałoby się niewinne  -  żarty w sieci  przy pomocy telefonu komórkowego.

3.       Uczymy ratować.

Kolejnym punktem realizowanego przez nas programu "Bezpieczna+" było działanie: "Uczymy ratować".  W tym celu w dniu 13.12.2017 w szkole odbyły się warsztaty dla uczniów z zakresu właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia życia, informowania o wypadku, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku różnych urazów. Warsztaty poprowadzili wykwalifikowani ratownicy medyczni pogotowia ratunkowego. Warsztaty odbyły się w grupach kilkuosobowych w trzech turach: kl. I-III, IV-V i VI-VII. Nasi uczniowie przypomnieli sobie, jak właściwie wykonać RKO mając do dyspozycji fantomy, wykazując się w tym zakresie sporymi umiejętnościami. Po raz pierwszy mogli zobaczyć defibrylator AED i metodę jego wykorzystania. Na koniec każdy uczeń otrzymał kartę ICE, gdzie dzięki zawartym w niej informacjom,  szybciej można udzielić pierwszej pomocy w razie jego wypadku. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik mógł pochwalić się również dyplomem
z odbytego szkolenia.

  

Przeczytano: 216 razy. Wydrukuj|Do góry