Aktualności

24 stycznia 2018 11:55 | Aktualności

Podsumowanie Programu Bezpieczna + ciąg dalszy.

4.       Poznajemy pracę strażaków

22 grudnia wszyscy uczniowie uczestniczyli w na wycieczce do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej
w Chorzowie. „Centrum Edukacji Przeciwpożarowej (CEP) to projekt uświadamiający zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą przytrafić się nam każdego dnia. Zwiedzający CEP przechodzi przez ścieżkę bezpieczeństwa podzielona na sektory tematyczne, których wyposażenie i efekty specjalne w bardzo realistyczny sposób prezentują skutki pożarów, wypadków komunikacyjnych i katastrof budowlanych.” Uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Mieli okazję zapoznać się z pracą strażaków, naocznie przekonać się, jakie skutki może spowodować nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, drogowych, lekceważenie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw w lesie, nad wodą. Uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas wycieczki były warsztaty dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Strażak i policjantka z wykorzystaniem filmów edukacyjnych uczyli dzieci reagowania w sytuacji spotkania z agresywnym zwierzęciem, w sytuacji zagrożenia ze strony nieznanej osoby. Starsi uczniowie poznawali i kształcili zachowania w obliczu niebezpieczeństw związanych z żywiołami i anomaliami pogodowymi oraz innymi sytuacjami, zwłaszcza z zagrożeniem pożarowym. Na zakończenie i podsumowanie tego cyklu zajęć przewidziane zostały  ćwiczenia ewakuacyjne, przeprowadzone w szkole według zasad określonych w instrukcji postępowania na wypadek ewakuacji.

5.       Rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

6 grudnia 2017r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.” Szkolenie przeprowadzone zostało przez specjalistę z Instytutu Kształcenia Eko-Tur Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli. Szkolenie pozwoliło nauczycielom uzyskać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie  pracy z uczniem niepełnosprawnym. Nabyta wiedza z pewnością będzie wykorzystana przez nauczycieli w ich codziennej pracy w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnościami.

Pedagog szkolny  oraz wychowawczyni świetlicy w dniach 1-3 grudnia 2017r. uczestniczyły w kursie „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (ART). Było to kurs organizowany przez Instytut amityART . Dzięki szkoleniu obie panie uzyskały kompetencje do pełnienie funkcji trenera pomocniczego ART. Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte podczas 3-dniowego kursu wyposażyły obie nauczycielki
w umiejętności związane z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji.

6.       Życie nie tylko po to jest, by brać.

W ramach tego działania realizowane były przedsięwzięcia rozwijające aktywność uczniów, mające na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem i kształtowanie w uczniach aktywnej, prospołecznej postawy. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w naszej szkole, odwiedzili mieszkańców Rodzinnego Domu Opieki „Zielony Dworek” w Tąpkowicach. Uczniowie klasy V i uczennica z klasy VII - szkolni kolędnicy przedstawili tradycyjne bożonarodzeniowe scenki przeplatane kolędami z akompaniamentem instrumentów muzycznych. Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje z Domem Opieki już od kilku lat. Jest to korzystna współpraca zwłaszcza dla dzieci, które uczą się tego, co w życiu jest bardzo ważne – wrażliwości, cierpliwości, i przede wszystkim umiejętności bezinteresownego dzielenia się swoim czasem.

Szkolny Klub „Psubraty” prowadził akcję uświadamiająca konieczność pomocy zwierzętom – zwłaszcza psom podwórkowym w okresie jesienno-zimowym. Uczniowie przygotowali plakaty i ulotki, zorganizowali zbiórkę darów dla schroniska „Cichy Kąt” w Tarnowskich Górach.

Dzięki programowi Bezpieczna + podniesione zostały kompetencje nauczycieli w zakresie pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz umiejętności radzenia sobie
z zrachowaniami agresywnymi wśród uczniów. Program zakończyły ankiety ewaluacyjne, w których podmioty uczestniczące w programie deklarują wzrost świadomości dotyczącej zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im, co przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. 

Przeczytano: 189 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: